Τεχνικές Φυσικοθεραπείας

Home / Τεχνικές Φυσικοθεραπείας
 

Ο Φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για την αποκατάσταση του ασθενή. Η πιο σημαντική είναι η Κινησιοθεραπεία (Θεραπευτική Άσκηση) που συνήθως όλα τα προγράμματα Φυσικοθεραπείας την περιλαμβάνουν.

Η Κινησιοθεραπεία περιλαμβάνει ένα σύνολο χειρισμών, τεχνικών και κινήσεων (Παθητικών, Ενεργητικών, Ενεργοπαθητικών, Με Αντίσταση κ.ά.) που έχουν αποδειχθεί ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην θεραπεία σχεδόν όλων των παθήσεων.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Κινησιοθεραπεία δεν έχει καμία σχέση με τις ασκήσεις που γίνονται στο Γυμναστήριο σε υγιή άτομα. Ο Φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει συγκεκριμένους χειρισμούς και τεχνικές αποκατάστασης, ανάλογα με την πάθηση, την φυσική κατάσταση του ασθενή και τις τυχόν ενδείξεις ή αντενδείξεις που υπάρχουν.

Οι Τεχνικές που εφαρμόζουμε στο P.H.C. είναι :

 • ​Κινησιοθεραπεία
 • Λεμφική Αποσυμφόρηση
 • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
 • Trigger Points Therapy
 • Myofascial Release
 • McKenzie
 • Manual Therapy
 • Medical Taping
 • Kinesiotaping
 • P.N.F.
 • Bobath
 • Back School

error: Content is protected !!