Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Home / Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Η Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Φυσικοθεραπευτής συλλέγει όλα τα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενή, καταγράφει, ταξινομεί και επεξεργάζεται τα αντικειμενικά του ευρήματα, προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές που θα εφαρμόσει στην Φυσικοθεραπευτική του παρέμβαση.

Είναι απαραίτητη πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, αλλά και κατά την διάρκεια και το τέλος της θεραπείας, σαν μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Φυσικοθεραπευτικού του πλάνου.

Η διάρκεια της Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης είναι περίπου από 30′- 60′ και περιλαμβάνει :

 • Λήψη εκτενούς Ιστορικού
 • Αξιολόγηση Πόνου
 • Επισκόπηση (συμμετρία, ατροφία, οιδήματα κ.ά.)
 • Εξέταση Κίνησης (παθητική – ενεργητική – με αντίσταση)
 • Αξιολόγηση Αισθητικότητας – Αντανακλαστικών – Δερματική Κατανομή
 • Λειτουργικές Δοκιμασίες
 • Κινήσεις Joint Play
 • Ανάλυση Στάσης του Σώματος
 • Κινηματική Ανάλυση Βάδισης
 • Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης
 • Μέτρηση Εύρους Αρθρώσεων (ROM)
 • Έλεγχος Μυικής Ισχύος (Δυναμομέτρηση)
 • Test Ελέγχου Ισορροπίας & Ιδιοδεκτικότητας
 • Test Ελέγχου για πιθανές πτώσεις (σε ηλικωμένους)
 • Έλεγχος Καρδιακού Ρυθμού – Αρτηριακής Πίεσης
 • Μέτρηση Οξυγόνωσης Αίματος (SpO2)
 • Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας του ατόμου και των Καθημερινών του Δραστηριοτήτων
error: Content is protected !!