Στάδια Λεμφοιδήματος

Home / Στάδια Λεμφοιδήματος


Τα στάδια στο Λεμφοίδημα είναι τα εξής :

  • Στάδιο 0 (Υποκλινικό Στάδιο)
  • Στάδιο Ι (Αναστρέψιμο Στάδιο)
  • Στάδιο ΙΙ (Μη Αυτόνομα Αναστρέψιμο Στάδιο)
  • Στάδιο ΙΙΙ (Λεμφοστατική Ελεφαντίαση)

Στάδιο 0 (Υποκλινικό Στάδιο)

Τα λεμφαγγεία έχουν τραυματιστεί, η λεμφική κυκλοφορία έχει διαταραχθεί, χωρίς όμως να υπάρχει εμφανή οίδημα (πρήξιμο).​

Στάδιο Ι (Αναστρέψιμο Στάδιο)

Είναι το πρώτο στάδιο του λεμφοιδήματος, όπου έχουμε συσσώρευση υγρού, η πίεση δημιουργεί αποτύπωμα στο μέλος, το οποίο αποκαθίσταται προσωρινά με την ανύψωση του μέλους σε ανάρροπη θέση.

Στάδιο ΙΙ (Μη Αυτόνομα Αναστρέψιμο Στάδιο)

Στο δεύτερο στάδιο το αποτύπωμα στο μέλος μειώνεται διαρκώς και με την ανύψωση δεν μειώνεται το οίδημα. Στο στάδιο αυτό δημιουργείται προοδευτικά σκλήρυνση του μαλακού ιστού.

Στάδιο ΙΙΙ (Λεμφοστατική Ελεφαντίαση)

Στο τρίτο στάδιο έχουμε αρκετά προχωρημένη κατάσταση του λεμφοιδήματος, με σκλήρυνση του δέρματος, εμφάνιση κύστεων, ελκών, ανάπτυξη σαρκωμάτων και μεγάλη αύξηση του οιδήματος σε τέτοιο βαθμό που να θυμίζει το άκρο ενός ελέφαντα

error: Content is protected !!