Ωλένια Νευρίτιδα (Cubital Tunnel Syndrome)

Home / Ωλένια Νευρίτιδα (Cubital Tunnel Syndrome)

Η Ωλένια Νευρίτιδα (Cubital Tunnel Syndrome) είναι μια πάθηση παγίδευσης και βλάβης από τριβή του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα, καθώς διέρχεται μέσα από τον ωλένιο σωλήνα ή ωλένια αύλακα. Συνήθως το ωλένιο νεύρο πιέζεται στην περιοχή του αγκώνα και πιο σπάνια στην περιοχή του καρπού (σωλήνα Guyon). Αποτελεί το δεύτερο συνηθέστερο σύνδρομο παγίδευσης περιφερικού νεύρου του άνω άκρου, μετά το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Ως συνηθέστερα αίτια εμφανίζονται η υπερχρησία του αγκώνα.(επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψης – έκτασης) αλλά και η στήριξη πάνω στον αγκώνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι ασθενείς με ωλένια νευρίτιδα του αγκώνος παρουσιάζουν πόνο και ευαισθησία στην έσω μοίρα του αγκώνος και του αντιβραχίου, στο έσω πλάι της παλάμης, μαζί με μουδιάσματα (αιμωδίες) στα δύο τελευταία δάχτυλα του χεριού. Σε προχωρημένες και παραμελημένες περιπτώσεις, επηρεάζεται πλέον και ο κινητικός κλάδος του ωλένιου νεύρου που νευρώνει τους αυτόχθονες μύες του χεριού, οπότε το χέρι παρουσιάζει αδυναμία, έλλειψη συντονισμού των κινήσεων και ατροφία. Τα συμπτώματα αυξάνονται όταν ο αγκώνας πιέζεται για αρκετή ώρα πάνω σε μια επιφάνεια (π.χ. πάνω στο γραφείο όταν γράφουμε ή εργαζόμαστε στον υπολογιστή) και κατά την διάρκεια του ύπνου, γιατί όταν κοιμόμαστε ο αγκώνας είναι λυγισμένος και ασκείται περισσότερη πίεση στο ωλένιο νεύρο.

Απαραίτητα είναι το ιστορικό, η κλινική εξέταση και η επιβεβαίωση της διάγνωσης με ηλεκτρομυογράφημα, ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία. Είναι σημαντικό να εξεταστεί εάν η πίεση του ωλένιου νεύρου οφείλεται ή συνυπάρχει με το σύνδρομο θωρακικής εξόδου (αυχενικής αιτιολογίας), γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι αιτίες που προκαλούν το σύνδρομο θωρακικής εξόδου.

Θεραπεία Ωλένιας Νευρίτιδας

Η θεραπεία της ωλένιας νευρίτιδας είναι κυρίως συντηρητική και μόνο σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται καλά στην συντηρητική θεραπεία, εφαρμόζεται η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ακινητοποίηση (με ειδικούς νάρθηκες), φαρμακευτική αγωγή και φυσικοθεραπεία.

Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας θα βοηθήσει τον ασθενή να απαλλαγεί από τον πόνο, τα μουδιάσματα και την αδυναμία που προκαλείται στο χέρι, εξαιτίας της πίεσης του ωλένιου νεύρου. Χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα και χωρίς καμία παρενέργεια για τον οργανισμό, θα μπορέσει ο ασθενής να επανέρθει πλήρως στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο Φυσικοθεραπευτής αφού πάρει λεπτομερή ιστορικό και αξιολογήσει τον ασθενή (Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση), θα καταστρώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας με στόχο :

1. Την ελάττωση του πόνου, με την χαλάρωση των μυών της περιοχής ολόκληρου του άνω άκρου (χεριού) και πιθανόν και του αυχένα

2. Την βελτίωση του εύρους κίνησης του χεριού ( σε όλες τις κινήσεις)

3. Την διάταση και ενδυνάμωση των μυών που χρησιμοποιούνται

4. Την επαναπόκτηση της ιδιοδεκτικότητας του χεριού

5. Την εργονομία (πως να τοποθετεί το χέρι του για να μην το επιβαρύνει κ.ά.)

6. Την πρόληψη υποτροπών

Η Φυσικοθεραπεία στην Ωλένια Νευρίτιδα περιλαμβάνει (ενδεικτικά) :

 1. Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
 2. Υπέρηχο (U/S)
 3. Ηλεκτροθεραπεία (Tens, Διαδυναμικά Ρεύματα, Ηλεκτροβελονισμός)
 4. Υδροθεραπεία
 5. Θεραπευτική Μάλαξη
 6. Τεχνικές Φυσικοθεραπείας (Κινησιοθεραπεία, Trigger Points Therapy)
 7. Μηχανοθεραπεία
 8. Λεμφικό Κυκλοφορητή (Lymph Press)
 9. Laser Therapy
 10. Μονάδα Μαγνητικών Πεδίων​​
 11. Εργονομική Εκπαίδευση
error: Content is protected !!